Zpráva pro fotbalové rozhodčí

Platný znak fotbalových rozhodčích

NAŽEHLOVACÍ ZNAKY JEŠTĚ LEVNĚJŠÍ

Naše znaky používá absolutní většina fotbalových rozhodčích a jsou nezaměnitelné pro použití satenového oděru odolného materiálu a tisku

Grafický návrh a technické provedení znaků jsme vypracovali a ty byly odsouhlaseno KR.
Svolení marketingové firmy STES a.s., pro užití chráněného loga FAČR.

Velikost znaku, technické zhotovení znaku,  barevnost znaku, využití plastického loga FA ČR ve správných barvách a v souladu s grafickým manuálem byly odsouhlaseny.

Velikost, tvar a barevnost znaku akceptuje požadavky komise, aby bylo dosaženo jednoznačného a shodného označení rozhodčích.